Manor Centrer Park Shop House

Địa Điểm

Hoang Mai, Hanoi

Chủ Đầu Tư

Bitexco Group

Thời gian

2016

Chi tiết

건축 디자인 관리 및 관리 설계 계약자 조정

© 2015 by HBH ARCHITECTS and PARTNERS ltd.Co. 

  • Black Facebook Icon