Xuan La Villa

Địa Điểm

Xuân La, Tây Hồ Hà nội

Chủ Đầu Tư

Mr Bach

Thời gian

2019

Chi tiết