Hoi An resort

Location

Hoi An, Quang Nam

Client

TL Group

Time

2015

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)