Landmark Office

Location

Thanh Xuan, Hanoi

Client

Landmark Holding

Time

2018

Description

Quản lý thiết kế và thi công