Manor Centrer Park Shop House

Location

Hoang Mai, Hanoi

Client

Bitexco Group

Time

2016

Description

Dự án Nhà Thấp tầng Shop House tại The Manor Park của Bitexco Group nằm ở Hoàng Mai được điều chỉnh thiết kế trong Giai đoạn 2 do HBH chủ trì thực hiện