Nha Mr Thong

Location

Quoc Oai, Hanoi

Client

Private

Time

2018

Description

Chủ trì và quản lý thiết kế kiến trúc Điều phối các nhà thầu thiết kế (Kết cấu, MEP, Landscape, Interior, QS service)