Giám đốc Trần Hoàng Hưng với KTS. Akihira Hirata

ARCHITECT TALK 2022 – ” Khơi Nguồn Chất Mới”

HBH Architects rất hân hạnh được mời tham dự sự kiện diễn thuyết Architect Talk 2022 do TOTO tổ chức với KTS, GS. Akihira Hirata.

Sự kiện là nơi kết nối cộng đồng kiến trúc Việt Nam và Nhật Bản. Tại đây, KTS. Trần Hoàng Hưng_Giám đốc HBH đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với KTS. Akihira Hirata về chủ đề “Khơi Nguồn Chất Mới”. Với sự phát triển không ngừng của HBH Architects & Partners, đây sẽ là cơ hội tốt để hợp tác với công ty TOTO và văn phòng kiến trúc của KTS. Akihira Hirata.