ARCHITECT TALK 2022

ARCHITECT TALK 2022 – ” Khơi Nguồn Chất Mới”
HBH Architects rất hân hạnh được mời tham dự sự kiện diễn thuyết Architect Talk 2022 do TOTO tổ chức với KTS, GS. Akihira Hirata.

HBH Architects & Partners công bố Đổi mới Thương hiệu – Hướng tới sự phát triển trong thiết kế

Website, Logo và Nhận diện Thương hiệu mới thể hiện hành trình phát triển của HBH. HBH Architects & Partners, một công ty thiết kế hàng đầu tại Việt Nam, công bố quá trình đổi mới thương hiệu website nhằm khẳng định lại tầm nhìn của chúng tôi trong việc thiết kế những không gian sáng tạo và chất lượng trên toàn thế giới.